Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

               

Data podpisania Umowy

18/07/2018 r.

Całkowita wartość projektu

400 780 655,72 PLN

Wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej

213 570 920,48 PLN

Branża mostowa 2017-09

2017-09-04
2017-09-06
2017-09-06
2017-09-06
2017-09-07
2017-09-18
2017-09-18
2017-09-18
2017-09-18
2017-09-18
2017-09-19
2017-09-20
2017-09-21
2017-09-21
2017-09-22
2017-09-22
2017-09-22
2017-09-23
2017-09-26
2017-09-26
2017-09-26