Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

               

Kalendarium

13.11.2015 - zawarcie umowy na zaprojektowanie i wykonanie obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S11 pomiędzy Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad a Wykonawcą konsorcjum firm Eurovia i Warbud.

13.11.2015 - 14.03.2017 - okres projektowy inwestycji

14.03.2017 - uzyskanie decyji ZRID dla inwestycji

20.03.2017 - przekazanie Wykonawcy dostępu do placu budowy

od 20.03.2017 - rozpoczęcie prac przygotowawczych

04.05.2017 - zakończenie wycinki realizowanej przez Lasy Państwowe