Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

               

Plany i mapy

 

Kontrakt jest realizowany w systemie "Projektuj i Buduj".

Po przekazaniu placu budowy w dn. 20.03.2017r. Lasy  Państwowe oraz Wykonawca przystąpił do  wycinki  drzew pod budowę obwodnicy Szczecinka.