Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

               

Aktualności

 

Inwestycja znajduję się w fazie zakończenia projektowania. Wykonawca w dniu 14.03.2017r. otrzymał decyzję ZRID.

Po przekazaniu placu budowy w dn. 20.03.2017r. Lasy Państwowe oraz Wykonawca przystąpił do  wycinki  drzew pod budowę obwodnicy Szczecinka.

Do dnia 12.05.2017r. nadal są prowadzone prace organizacyjno-przygotowawcze związane z rozpoczęciem robót.