Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

               

Aktualności

22.06.2017r. (Czwartek) godz. 10 00

DNI OTWARTE Z PODWYKONAWCAMI NA ZADANIACH:

„Projekt i budowa obwodnicy Szczecinka w ciągu drogi S11”
„Projekt i budowa obwodnicy Wałcza w ciągu drogi S10”

Miejsce spotkania:
Rejon GDDKiA w Wałczu w sali konferencyjnej Inżyniera Kontraktu (parter)
ul. Kołobrzeska 33
78-600 Wałcz

 

01.06.2017

Budowa obwodnicy dla miasta Szczecinek w ciągu drogi S11 jest obecnie w fazie prac przygotowawczych. Przed rozpoczęciem robót zasadniczych Wykonawca przygotowuje  zaplecze budowy, tj. instaluje stacjonarną wytwórnię betonu w rejonie Węzła Śródmieście, gdzie prace trwają od dn.19.05.2017, oraz prace przygotowawcze tj. wycinkę drzew i odhumusowanie terenu.

Obecnie wycinka drzew na trasie inwestycji w miejscach gdzie nie było potrzeby uzyskania stosownych zezwoleń wynosi  100% drzewostanu, usunięto również 80% karpin. Do dnia  31.05.2017 usunięto 60 000 m2 warstwy humusu w rejonie Węzła Śródmieście.

Prace przygotowawcze obejmują również przygotowania  do robót palowych, budowę dróg technologicznych, oraz montaż platform roboczych, co ma miejsce na wiaduktach WD6 i WD7 oraz moście M8. Wykonywane są również roboty ziemne niezbędne do wykonania robót elektrycznych – usunięcia kolizji.

W kolejnym okresie kontynuowane będą prace przygotowawcze oraz rozpoczną się zasadnicze roboty związane z usuwaniem kolizji sieci energetycznych, dalsza wycinka drzew i krzewów w przypadkach gdzie konieczne było uzyskanie odrębnych pozwoleń,  porządkowanie terenu, usuwanie, humusu,  prace geodezyjne, a także drogi technologiczne umożliwiające dojazd do rejonu planowanych robót zasadniczych (mostowe, drogowe, branżowe).