Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

               

Aktualności

18.08.2017

Na budowie obwodnicy miasta Szczecinka w ciągu drogi S11 trwały prace organizacyjno-przygotowawcze niezbędne do przejęcia nieruchomości, w tym spisywanie protokołów zdawczo-odbiorczych działek, które na czas robót zostaną wykorzystane na cele budowlane, składane były wnioski m.in. o zatwierdzenie specyfikacji technicznych, Programów Zapewnienia Jakości, zatwierdzenia materiałów i innych Dokumentów Wykonawcy. Na bieżąco prowadzony był nadzór przyrodniczy i archeologiczny.

Prowadzone są roboty przygotowawcze i zasadnicze w tym usunięcie kolizji wodociągowych, sanitarnych, budowa i przebudowa kanalizacjie deszczowej, usunięcie kolizji sieci elektroenergetycznej, gazowej, CO, teletechnicznej oraz branży kolejowej. W ramach robót drogowych realizowane są roboty związane z odhumusoweniem, wymianą gruntu, budową nasypów oraz budową platform, kolumn CMC, budowane są drogi technologiczne.

W ramach robót mostowych wykonuje się ścianki szczelne na potrzeby wymiany gruntu, platformy pod palownice, kolumny DSM, pale FRANKI.