Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

               

Aktualności

02 marca 2018r (piątek) godz. 13:00

DNI OTWARTE Z PODWYKONAWCAMI NA ZADANIU:

Projekt i budowa obwodnicy m.Szczecinek w ciągu drogi S-11

Miejsce spotkania:
Siedziba GDDKiA Oddział w Szczecinie (Szczecin al. Bohaterów Warszawy 33) w sali konferencyjnej (II piętro)

 

22.02.2018

Obecnie na budowie obwodnicy Szczecinka w ciągu S-11 - w zależności od warunków pogodowych - odbywają się następujące prace:

W zakresie robót mostowych (odpowiednio do stopnia zaawansowania poszczególnych obiektów) wykonuje się roboty palowe, trwają roboty zbrojarskie i szalunkowe podpór, odbywa się betonowanie korpusów przyczółków, płyt zespalających lub też przygotowanie betonu podkładowego.

W zakresie robót drogowych wykonywane są wymiany gruntu i wzmocnienia podłoża gruntowego, wykopy a także budowa przepustów betonowych. Wykonuje się także bieżące działania utrzymaniowe  mające na celu poprawę obecnego stanu dróg lokalnych, znacznie pogorszonego w wyniku panujących do niedawna wyjątkowo niesprzyjających warunków pogodowych, a w szczególności intensywnych i częstych opadów deszczu, które miały wpływ na przebieg prac.

W pozostałych branżach prowadzona jest przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej, oraz sieci wodociągowej.

 

02.02.2018

Zastoisko wody w rejonie drogi z płyt w miejscowości Turowo zostało zlikwidowane. Jednakże czasowe zjawiska miejscowego podtapiania terenów nadal występują. Spowodowane jest to niedawnymi roztopami śniegu i opadami deszczu. Dlatego też aktualnie występują trudne warunki gruntowe na całej inwestycji. Przewidywany termin ukończenia budowy nie uległ zmianie, jednak utrzymujące się długotrwałe okresy wyjątkowo niesprzyjających warunków pogodowych mogą w rezultacie wpłynąć na termin realizacji.

29.01.2018

W związku ze złym stanem nawierzchni na ul. Wodociągowej związanym z przejazdami ciężkiego sprzętu, Wykonawca wykonuje regularnych doraźnych napraw: łatania dziur i wyrównania nierówności. Ze względu na warunki pogodowe przeprowadzenie docelowych napraw możliwe będzie dopiero wiosną.  Przed rozpoczęciem robót została dokonana inwentaryzacja stanu ulicy, po zakończeniu robót zostanie ona doprowadzona do stanu sprzed ich rozpoczęcia.