Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

               

Aktualności

24.11.2017

 

W celu zaadresowania obecnej sytuacji złego stanu dróg w okolicy stacji kolejowej Szczecinek Chyże Wykonawca wykonuje naprawy na odcinku drogi pomiędzy obiektami K2 a M3 poprzez zwożenie  kruszywa, które następnie jest rozkładane i wyrównywane spycharką, co ma na celu utwardzenie grząskich pokrytych błotem odcinków drogi.

W okolicy obiektu WD1 zgodnie z 1 etapem zatwierdzonej Tymczasowej Organizacji Ruchu zastosowano objazd prowadzący wzdłuż ulicy Koszalińskiej biegnącej wzdłuż linii kolejowej skręcający w ul. Bugno (droga powiatowa 1272Z). Obecnie budowana jest droga serwisowa DS2, na którą w kolejnym etapie zostanie skierowany ruch.  Dla pieszych zapewnione jest przejście usytuowane po południowej stronie obiektu WD1.

 

 

02.11.2017

 

Obecnie na budowie obwodnicy Szczecinka w branży mostowej wykonywane są prace nad rozbiórką wiaduktu kolejowego Bugno (km 1+508), roboty palowe na WD4a (w okolicy węzła Szczecinek Śródmieście) oraz roboty zbrojeniowe i deskowanie na pozostałych obiektach. Rozpoczęcie obiektu WD-4 (nad S-11) planowane jest na 02.11.2017. Obecnie wykonywane są roboty przygotowawcze tj. organizacja zaplecza, wjazdy itp. Rozpoczęcie robót zasadniczych na WD-4 (budowa fundamentów) jest planowane od 05.12.2017.

W branży drogowej postępuje wymiana gruntu. Wykonywane są wykopy oraz wzmocnienia gruntu w technologii kolumn CMC. Wykonywany jest również objazd przy węźle Szczecinek Śródmieście, który ma by poprowadzony równolegle do drogi DK20 od przejazdu kolejowego do ul.Rybackiej. Objazd, związany z budową obiektu i sieci w tamtym rejonie, odebrany będzie w najbliższych dniach. 

W pozostałych branżach prowadzona jest budowa kanalizacji deszczowej, przebudowa sieci gazowej, teletechnicznej, elektroenergetycznej niskiego i średniego napięcia oraz przebudowa i budowa sieci sanitarnej. Obecne zaawansowanie finansowe wynosi 9,68%.