Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

               

Zatwierdzeni Podwykonawcy

13-06-2017

21-06-2017

07-07-2017

26-07-2017

21-08-2017

26-09-2017

23-10-2017

03-11-2017

04-12-2017

10-01-2018

05-02-2018

27-02-2018
 
27-03-2018
 
27-04-2018
29-05-2018
27-06-2018
31-07-2018
 
28-08-2018