Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

               

Zatwierdzeni Podwykonawcy

13-06-2017

21-06-2017

07-07-2017

26-07-2017

21-08-2017

26-09-2017

23-10-2017

03-11-2017

04-12-2017