Obwodnica miasta Szczecinek - poznaj szczegóły inwestycji

Budowa obwodnicy Szczecinka będzie składać się z 11,98 km nowego odcinka drogi ekspresowej klasy S, dwóch węzłów drogowych, dróg wspomagających obsługujących tereny przyległe, obiektów inżynierskich i elementów ochrony środowiska oraz urządzeń bezpie

obwodnica miasta Szczecinek
syrop na mokry kaszel u dziecka

Budowa obwodnicy Szczecinka, która wyprowadzi ruch tranzytowy poza granice zabudowy miasta, odciąży centrum miasta od nadmiernego ruchu drogowego, usprawni ruch tranzytowy poruszający się w istniejącym korytarzu transportowym i zwiększy poziom bezpieczeństwa użytkowników.

Obwodnica Szczecinka będzie mieć długość 11,98 km i będzie położona na wschód od miasta, w większości w pasie terenu pomiędzy granicą zabudowań miejskich a jeziorem Wielimie.

Główne cele:

 • Wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza granice zabudowy miasta Szczecinek
 • Odciążenie centrum miasta od nadmiernego ruchu drogowego
 • Poprawa warunków życia mieszkańców terenów zabudowy sąsiadującej z istniejącymi rozwiązaniami komunikacyjnymi
 • Usprawnienie ruchu tranzytowego poruszającego się w istniejącym korytarzu transportowym
 • Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa użytkowników dróg
 • Wzrost mobilności osób i towarów w ramach wymiany międzyregionalnej oraz poza granice województwa zachodniopomorskiego, jak również poza granice państwa

Parametry techniczne:

 • Klasa techniczna drogi - S
 • Prędkość projektowa - Vp = 100 km/h
 • Szerokość pasa ruchu - 3,50 m
 • Liczba pasów ruchu - 2 x 2 pasy
 • Szerokość pasa awaryjnego - 2,50 m
 • Szerokość pobocza gruntowego - 0,75 m
 • Szerokość pasa dzielącego - 4,00 m (w tym opaski wewnętrzne 2 x 0,50 m)
 • Dopuszczalne obciążenie nawierzchni - 115 kN/o

Zakres budowy:

 • Budowa nowego odcinka drogi ekspresowej klasy S o przekroju dwujezdniowym, każdy o dwóch pasach ruchu,
 • Budowa dwóch węzłów drogowych – węzła „Szczecinek Śródmieście” i „Szczecinek-Wschód”,
 • Budowa dróg wspomagających obsługujących tereny przyległe,
 • Przebudowa dróg istniejących na dowiązaniach do projektowanych,
 • Budowa obiektów inżynierskich w ciągu, nad drogą ekspresową i łącznikiem (wiadukty, mosty, estakady),
 • Przebudowa istniejących dróg (krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych,)
 • Budowa kanalizacji deszczowej,
 • Budowa elementów ochrony środowiska (przejścia dla zwierząt, przepusty, ekrany akustyczne, zieleń ochronna, urządzenia oczyszczające wody opadowe),
 • Budowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (oznakowanie, bariery),
 • Przebudowa istniejących urządzeń energetycznych, telekomunikacyjnych, melioracyjnych, sieci gazowych i instalacji sanitarnych,
 • Wykonanie Systemu Zarządzania Ruchem.

Najważniejsze informacje o obwodnicy Szczecinka. Zapoznaj się ze szczegółowymi planami inwestycji.

Bezpieczniej i szybciej

obwodnica-szczecinka.pl

(c) by obwodnica-szczecinka.pl, 2023