Obwodnica miasta Szczecinek - poznaj szczegóły inwestycji

Budowa obwodnicy Szczecinka będzie składać się z 11,98 km nowego odcinka drogi ekspresowej klasy S, dwóch węzłów drogowych, dróg wspomagających obsługujących tereny przyległe, obiektów inżynierskich i elementów ochrony środowiska oraz urządzeń bezpie

obwodnica miasta Szczecinek

Budowa obwodnicy Szczecinka, która wyprowadzi ruch tranzytowy poza granice zabudowy miasta, odciąży centrum miasta od nadmiernego ruchu drogowego, usprawni ruch tranzytowy poruszający się w istniejącym korytarzu transportowym i zwiększy poziom bezpieczeństwa użytkowników.

Obwodnica Szczecinka będzie mieć długość 11,98 km i będzie położona na wschód od miasta, w większości w pasie terenu pomiędzy granicą zabudowań miejskich a jeziorem Wielimie.

Główne cele:

 • Wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza granice zabudowy miasta Szczecinek
 • Odciążenie centrum miasta od nadmiernego ruchu drogowego
 • Poprawa warunków życia mieszkańców terenów zabudowy sąsiadującej z istniejącymi rozwiązaniami komunikacyjnymi
 • Usprawnienie ruchu tranzytowego poruszającego się w istniejącym korytarzu transportowym
 • Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa użytkowników dróg
 • Wzrost mobilności osób i towarów w ramach wymiany międzyregionalnej oraz poza granice województwa zachodniopomorskiego, jak również poza granice państwa

Parametry techniczne:

 • Klasa techniczna drogi - S
 • Prędkość projektowa - Vp = 100 km/h
 • Szerokość pasa ruchu - 3,50 m
 • Liczba pasów ruchu - 2 x 2 pasy
 • Szerokość pasa awaryjnego - 2,50 m
 • Szerokość pobocza gruntowego - 0,75 m
 • Szerokość pasa dzielącego - 4,00 m (w tym opaski wewnętrzne 2 x 0,50 m)
 • Dopuszczalne obciążenie nawierzchni - 115 kN/o

Zakres budowy:

 • Budowa nowego odcinka drogi ekspresowej klasy S o przekroju dwujezdniowym, każdy o dwóch pasach ruchu,
 • Budowa dwóch węzłów drogowych – węzła „Szczecinek Śródmieście” i „Szczecinek-Wschód”,
 • Budowa dróg wspomagających obsługujących tereny przyległe,
 • Przebudowa dróg istniejących na dowiązaniach do projektowanych,
 • Budowa obiektów inżynierskich w ciągu, nad drogą ekspresową i łącznikiem (wiadukty, mosty, estakady),
 • Przebudowa istniejących dróg (krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych,)
 • Budowa kanalizacji deszczowej,
 • Budowa elementów ochrony środowiska (przejścia dla zwierząt, przepusty, ekrany akustyczne, zieleń ochronna, urządzenia oczyszczające wody opadowe),
 • Budowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (oznakowanie, bariery),
 • Przebudowa istniejących urządzeń energetycznych, telekomunikacyjnych, melioracyjnych, sieci gazowych i instalacji sanitarnych,
 • Wykonanie Systemu Zarządzania Ruchem.

Najważniejsze informacje o obwodnicy Szczecinka. Zapoznaj się ze szczegółowymi planami inwestycji.

Bezpieczniej i szybciej

obwodnica-szczecinka.pl

(c) by obwodnica-szczecinka.pl, 2023