Budowa obwodnicy Szczecinka - całkowita wartość projektu i finansowanie

Budowa obwodnicy Szczecinka jest jednym z największych projektów infrastrukturalnych w regionie. Całkowita wartość projektu wynosi 400 780 655,72 PLN, co obejmuje koszty budowy drogi, prac inżynieryjnych oraz nowoczesnego oświetlenia i oznakowania.

Finansowanie projektu

Wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej wynosi aż 213 570 920,48 PLN. To oznacza, że ​​ponad połowa kosztów projektu jest finansowana przez UE. Pozostała część finansowana jest z budżetu państwa oraz budżetu samorządu województwa.

Najważniejsze informacje o obwodnicy Szczecinka. Zapoznaj się ze szczegółowymi planami inwestycji.

Bezpieczniej i szybciej

obwodnica-szczecinka.pl

(c) by obwodnica-szczecinka.pl, 2023