Informacje o projekcie

O projekcie obwodnicy Szczecinka

Projekt obejmuje budowę obwodnicy miejscowości Szczecinek w ciągu drogi ekspresowej S11 o długości 11,98 km, 2 węzłów drogowych, skrzyżowań jednopoziomowych, obiektów inżynierskich, oświetlenia i urządzeń BRD, dróg poprzecznych i dróg dojazdowych oraz pozostałych elementów infrastruktury. Obecnie trwają prace budowlane nad drugim węzłem drogowym, który połączy obwodnicę z centrum miasta.

Celem inwestycji jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego biegnącego drogą krajową nr 11 oraz drogami pozostałymi poza granice zabudowy miasta Szczecinek na budowaną obwodnicę, jak również odciążenie miasta od nadmiernego ruchu drogowego i poprawa warunków życia mieszkańców terenów zabudowy sąsiadującej z istniejącymi rozwiązaniami komunikacyjnymi. Inwestycja usprawni również ruch tranzytowy poruszający się w istniejącym korytarzu transportowym i zwiększy poziom bezpieczeństwa użytkowników. Celem zadania inwestycyjnego jest również wzrost mobilności osób i towarów w ramach wymiany międzyregionalnej oraz poza granice województwa zachodniopomorskiego, jak również poza granice państwa.

Budowa obwodnicy obejmuje między innymi budowę nowego odcinka drogi ekspresowej klasy S o przekroju dwujezdniowym, każdy o dwóch pasach ruchu, budowę dwóch węzłów drogowych, budowę dróg wspomagających obsługujących tereny przyległe, przebudowę dróg istniejących na dowiązaniach do projektowanych, budowę obiektów inżynierskich, przebudowę istniejących dróg, budowę kanalizacji deszczowej, budowę elementów ochrony środowiska, budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz przebudowę istniejących urządzeń energetycznych, telekomunikacyjnych, melioracyjnych, sieci gazowych i instalacji sanitarnych.

11,98 km
Długość obwodnicy
400 780 655,72 PLN
Całkowita wartość projektu
213 570 920,48 PLN
Dofinansowanie unijne

Realizacja projektu obwodnicy Szczecinka przyniesie wiele korzyści dla mieszkańców oraz dla całego regionu. Zwiększenie przepustowości i poprawa warunków ruchu na drogach zmniejszą natężenie ruchu w centrum miasta i poprawią jakość życia mieszkańców. Wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza granice zabudowy miasta Szczecinek wpłynie pozytywnie na bezpieczeństwo i komfort użytkowników dróg, a także zwiększy atrakcyjność regionu dla inwestorów.

Najważniejsze informacje o obwodnicy Szczecinka. Zapoznaj się ze szczegółowymi planami inwestycji.

Bezpieczniej i szybciej

obwodnica-szczecinka.pl

(c) by obwodnica-szczecinka.pl, 2023