Postęp prac drogowych obwodnicy Szczecinka

Jesteśmy w trakcie realizacji inwestycji drogowej obejmującej budowę obwodnicy Szczecinka w ciągu drogi ekspresowej S11. Prace są prowadzone zgodnie z harmonogramem, a w każdym tygodniu można zauważyć znaczący postęp.

Na dzień dzisiejszy udało się ukończyć już około 30% zaplanowanych prac, w tym budowę jednego z węzłów drogowych - "Szczecinek Wschód". Połączono go z istniejącą drogą krajową nr 11, co znacznie usprawniło ruch w tej części miasta.

Obecnie prace koncentrują się na budowie drugiego węzła drogowego - "Szczecinek Śródmieście", który połączy obwodnicę z centrum miasta. W ramach prac budowlanych wykonywane są między innymi konstrukcje wiaduktów i estakad oraz robimy nawierzchnię drogową. Wkrótce rozpoczęte zostaną również prace nad budową kolejnych przepustów i mostów.

Postęp prac - ukończone etapy

Na dzień dzisiejszy zakończyliśmy już budowę pierwszego węzła drogowego - "Szczecinek Wschód", który umożliwił połączenie obwodnicy z istniejącą drogą krajową nr 11. Wkrótce uda nam się zakończyć kolejne ważne etapy, takie jak budowa węzła "Szczecinek Śródmieście" oraz wykonanie przepustów, mostów i wiaduktów.

Prace nad budową obwodnicy Szczecinka w ciągu drogi ekspresowej S11 przebiegają zgodnie z planem. Mamy już za sobą wiele ważnych etapów, które znacznie usprawniły ruch drogowy i przyczyniły się do poprawy jakości życia mieszkańców tej okolicy. Obecnie skupiamy się na realizacji kolejnych zadań, które zapewnią jeszcze lepsze warunki komunikacyjne.

W ramach prac budowlanych wykonywane są między innymi konstrukcje wiaduktów i mostów oraz
nawierzchnia drogowa. Dodatkowo prowadzone są prace związane z budową kanalizacji deszczowej, elementów ochrony środowiska oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Najważniejsze informacje o obwodnicy Szczecinka. Zapoznaj się ze szczegółowymi planami inwestycji.

Bezpieczniej i szybciej

obwodnica-szczecinka.pl

(c) by obwodnica-szczecinka.pl, 2023